HAKKIMIZDA

2002 yılında Ankara’da faaliyete geçen AKS PLANLAMA VE MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. planlama çalışmalarında, imar mevzuatı ile şehircilik ilke ve esaslarını ön planda tutmakta, bu kapsamda; ülkesel ve bölgesel ölçekte, çeşitli sektörlere ilişkin arazi geliştirmeye yönelik çalışmalar dışında, kent bütünü ve parçacı plan çalışmaları yapmakta, bu çalışmaları, halihazır harita elde etmekten başlayarak uygulama aşamasına kadar getirme bilgi, beceri ve donanıma sahip bulunmaktadır.

Bu çerçevede; Çalışmalarında, planlamada kademeli birliktelik ilkesi doğrultusunda, ülkesel ve bölgesel ölçekli plan kararlarını, alt ölçekli plan çalışmalarına refere etmekte, kamu yararını ön planda tutan ve kamu ve özel sektör arasında gerekli eşgüdümü sağlayan bir yaklaşımla yaptığı planlamalarda, gerekli sosyal ve teknik altyapının sağlandığı çağdaş kentler ve kent parçaları oluşturmayı amaçlamaktadır. A grubu imar planı yapımı yeterlilik belgesine sahip bulunan firma, aynı zamanda, 2005 yılında Bureau Veritas’tan ISO 9001-2008 Kalite Sistem Belgesi almış, yılların birikimi sonucu çok sayıda iş bitirme belgesi elde etmiş bulunmakta olup, deneyimli kadrosu ve donanımı ile yurt içi ve yurt dışında planlama sektöründe yer almayı hedefleyen bir vizyona sahip bulunmaktadır.

Misyonumuz

Ülkemizdeki coğrafi bölgelerin ve şehirlerin yasal çerçeveler içinde bilim, fen, sağlık şartları ile planlama ilkelerine uygun ve düzenli planlama anlayışı ile kalkınmasını sağlamak için varız. Plansız ve vasıfsız arazilerin kamu yararı ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda plan ve projelerini yaparak müşterilerimizin taşınmaz menkullerinin değerini artırır, yaşanabilir mekanlar oluştururuz.

Vizyonumuz

Ülkenin arazi geliştirme, imar ve müşavirlik sektöründe bütün kurum ve kuruluşlar tarafından tanınan, ülke çapında geliştirilen her ölçekteki planlama ve projelendirme çalışmalarında yer alan ve ülke kalkınmasında etkin bir kurum olacağız.

Kalite Politikamız

Müşteri talep ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde ve en kısa zamanda karşılamak amacıyla sunduğumuz hizmetlerde kamu yararını ön planda tutan yaklaşımımızla, son teknolojiyi kullanarak, etkin teknik ekip ve konusunda uzman firmalarla çalışarak şehirlere yön veren çözümler üretiriz. Esnek, bütüncül ve stratejik planlama anlayışımızla kamu ve müşteri ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap verebilmek için firmamızı sürekli iyileştiririz.

Temel Değerlerimiz

-Kamu yararı gözetmek,
-Yasalara bağlı planlama anlayışını benimsemek,
-Yaşanabilir kentleşme yaratmak,
-Dürüst, güvenilir, dinamik, bilgiye dayalı, teknolojik çalışma prensibi edinmek,
-Müşterilerle etkin iletişim kurmak,
-Müşteri haklarını koruyan yaklaşımla çalışmak.