PROJELER

Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projeleri
Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları
- Uzun Devreli Gelişme Planları
- Koruma Amaçlı İmar Planları
- Yönetim Planları
- Özel Hüküm Belirleme Projeleri
- Sit Alanları Yeniden Değerlendirme Projeleri
İmar Planları
- Çevre Düzeni Planları
- Nazım ve Uygulama İmar Planları
- Köy Gelişim Planları
- Askeri Kışla Alanları İmar Planları
- Kentsel Tasarım Projeleri
Kentsel Dönüşüm Projeleri
Arazi Geliştirme ve Değerlendirme Projeleri
Kent Bilgi Sistemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projeleri